6 апреля 1889 г. Ловозеро с юго - востока
6 апреля 1889 г. Ловозеро с юго - востока

6 апреля 1889 - Ljavozeron talvikylä kaakosta päin kuvattuna ( Ловозеро с юго - востока).
В Ловозеро было 14 бревенчатых домов и несколько торфяных хижин .В деревне было около 2000 оленей.
финское описание : Ljavozeron saamenkielinen nimi on Leij-jaur-sijt. Ljavozerossa oli Kihlmanin mukaan 14 hirsitaloa ja muutamia turvemajoja, ja kylässä oli yhteensä noin 2000 poroa. Kyläläiset eivät harjoittaneet naapuriensa tapaan syyskalastusta sisävesistössä, vaan he viipyivät rannikolla lumen tuloon asti ja palasivat sitten talvikyläänsä. Asukkaita kylässä oli vuonna 1889 Kihlmanin mukaan 59.
- фото сделано финским ботаником А. О. Каирамо (Килман) в научно-исследовательской экспедиции по изучению Кольского п-ва
- фото из библиотеки университета Оулу(Финляндия)