с. Ловозеро. Начало 1980-х г.
с. Ловозеро. Начало 1980-х г.